handtekening Xander Hunfeld Xander Hunfeld
fotostrip van Xander Hunfeld
Wedergeboorte (2014)

Omschrijving Bijzonderheden
Wedergeboorte (derde versie 2014), twee gedichten van Lucebertvergrootglas voor mezzo-sopraan en piano, ed. Donemus Publishingvergrootglas, Amsterdam, 2019.

Xander Hunfeld - partituur Wedergeboorte