handtekening Xander Hunfeld Xander Hunfeld
fotostrip van Xander Hunfeld
Wedergeboorte (2005/-07)

Omschrijving Bijzonderheden
Wedergeboorte (tweede versie versie 2005/-07), twee gedichten van Lucebertvergrootglas voor mezzo-sopraan en piano, ed. Donemus Publishingvergrootglas, Amsterdam, 2008. Uitgevoerd door Maria Alves (mezzo-sopraan) en Maarten Hilleniusvergrootglas (piano), Koot’s Pianohandelvergrootglas, Haarlem, 2005 / Amstelveen, 2007.

Xander Hunfeld - partituur Wedergeboorte