handtekening Xander Hunfeld Xander Hunfeld
fotostrip van Xander Hunfeld
Wedergeboorte (1981)

Omschrijving Bijzonderheden
Wedergeboorte (eerste versie 1981), drie gedichten van Lucebertvergrootglas voor alt, altfluit, akoestische gitaar, electrische gitaar en altviool, ed. Donemus Publishingvergrootglas, Amsterdam, 1984 (heruitgave 2016).

Xander Hunfeld - partituur Wedergeboorte