handtekening Xander Hunfeld Xander Hunfeld
fotostrip van Xander Hunfeld
Treurmars (2010)

Omschrijving Bijzonderheden
Treurmars (2010), voor carillon, ed. Donemus Publishingvergrootglas, Amsterdam 2011. Uitgevoerd door Henk Verhoefvergrootglas, Zutphen 2012. Pianoversie uitgevoerd door Erwin Weerstravergrootglas, Den Haag 2015.

Xander Hunfeld - partituur Treurmars