handtekening Xander Hunfeld Xander Hunfeld
fotostrip van Xander Hunfeld
Three Mediaeval Lyrics (2007)

Omschrijving Bijzonderheden
Three Mediaeval Lyrics (2007), voor a capella gemengd koor of zes solostemmen, geschreven voor Anthony Zielhorstvergrootglas, opdracht van Fonds voor de Scheppende Toonkunstvergrootglas, ed. Donemus Publishingvergrootglas, Amsterdam, 2008. Uitgevoerd door Ad Parnassumvergrootglas, gedirigeerd door Anthony Zielhorstvergrootglas, Breda, 2008.

Xander Hunfeld - partituur Trois fables de la Fontaine