handtekening Xander Hunfeld Xander Hunfeld
fotostrip van Xander Hunfeld
String Quartet (1980/-84/-88)

Omschrijving Bijzonderheden
String Quartet (1980/-84/-88), ed. Broekmans & Van Poppelvergrootglas, Amsterdam, 1989. Uitgevoerd door het Mondriaan kwartetvergrootglas, Hilversum, 1984.

Xander Hunfeld - partituur String Quartet