handtekening Xander Hunfeld Xander Hunfeld
fotostrip van Xander Hunfeld
Satire (2014)

Omschrijving Bijzonderheden
Satire (2014), geschreven in opdracht van het Amsterdams Fonds voor de Kunstvergrootglas, op verzoek van en voor Henk Verhoefvergrootglas. Uitgevoerd door Henk Verhoefvergrootglas, Oosterkerkvergrootglas, Amsterdam, 2014.

Xander Hunfeld - partituur Satire