handtekening Xander Hunfeld Xander Hunfeld
fotostrip van Xander Hunfeld
Porträt (1991)

Omschrijving Bijzonderheden
Porträt (1991), vijf gedichten van Paul Celanvergrootglas voor bariton of mezzosopraan en piano, opdracht van Amsterdams Fonds voor de Kunstvergrootglas, ed. Broekmans & Van Poppelvergrootglas, Amsterdam, 1991. Uitgevoerd door Huib Ramaervergrootglas (declamatie), Hans Claus (bariton), Mette Lise Boumeester (piano), Zoeterwoude, 1998.

Nog geen partituurfragment beschikbaar.