handtekening Xander Hunfeld Xander Hunfeld
fotostrip van Xander Hunfeld
Sonata for Piano (1980/-82/-84)

Omschrijving Bijzonderheden
Sonata for Piano (1980/-82/-84), ed. Broekmans & Van Poppelvergrootglas, Amsterdam, 1986. Uitgevoerd door Jaap Hamburgervergrootglas, De IJsbreker, Amsterdam, 1987.

Xander Hunfeld - partituur Piano sonata