handtekening Xander Hunfeld Xander Hunfeld
fotostrip van Xander Hunfeld
Oktober (1992)

Omschrijving Bijzonderheden
Oktober (1992), twee gedichten van Lucebertvergrootglas voor gemengd koor en blaaskwintet, geschreven op verzoek van Anthony Zielhorstvergrootglas, ed. Donemus Publishingvergrootglas, Amsterdam, 1992. Uitgevoerd door het Amsterdams Universiteitskoorvergrootglas en het van Gendt Blaas Kwintetvergrootglas, Amsterdam, Wageningen en Utrecht, 1992.

Xander Hunfeld - partituur Oktober