handtekening Xander Hunfeld Xander Hunfeld
fotostrip van Xander Hunfeld
Minituden (1977-2014)

Omschrijving Bijzonderheden
Minituden (1977-2014), voor piano, voor Anne en Thijs Willers, ed. Broekmans & Van Poppelvergrootglas, Amsterdam 2014. Uitgevoerd door Henk van Dijkvergrootglas, Den Haag 2015.

Xander Hunfeld - partituur Minietuden