handtekening Xander Hunfeld Xander Hunfeld
fotostrip van Xander Hunfeld
Metriek III (1986/-92)

Omschrijving Bijzonderheden
Metriek III (1986/-92), voor (bas)klarinet solo, geschreven op verzoek van Harry Sparnaayvergrootglas, opdracht van Fonds voor de Scheppende Toonkunstvergrootglas, ed. Broekmans & Van Poppelvergrootglas, Amsterdam, 1986. Uitgevoerd door Oscar Ramspekvergrootglas, Koot’s Pianohandelvergrootglas, Haarlem, 2005.

Xander Hunfeld - partituur Metriek III