handtekening Xander Hunfeld Xander Hunfeld
fotostrip van Xander Hunfeld
Magnificat (1985)

Omschrijving Bijzonderheden
Magnificat (1985), voor a capella koor, opdracht van Fonds voor de Scheppende Toonkunstvergrootglas, ed. Donemus Publishingvergrootglas, Amsterdam, 1986.

Xander Hunfeld - partituur Magnificat