handtekening Xander Hunfeld Xander Hunfeld
fotostrip van Xander Hunfeld
Le baiser d'après Klimt (2006)

Omschrijving Bijzonderheden
Le baiser d'après Klimt (2006), voor harmonieorkest, geschreven op verzoek van Yan Stapelvergrootglas, ed. Donemus Publishingvergrootglas, Amsterdam 2011. Bewerking van de eerste twee Middeleeuwse Latijnse gedichten uit 'Three Mediaeval Lyrics'.

Xander Hunfeld - partituur Le baiser d