handtekening Xander Hunfeld Xander Hunfeld
fotostrip van Xander Hunfeld
Katern (1998)

Omschrijving Bijzonderheden
Katern (1998), trio voor hoorn en percussie; homage aan Jean BarraquƩvergrootglas, geschreven op verzoek van Johan Donker Kaatvergrootglas, opdracht van Fonds voor de Scheppende Toonkunstvergrootglas, ed. Donemus Publishingvergrootglas, Amsterdam, 1998.

Xander Hunfeld - partituur Katern