handtekening Xander Hunfeld Xander Hunfeld
fotostrip van Xander Hunfeld
Chroma (1995-96)

Omschrijving Bijzonderheden
Chroma (1995-96), trio voor viool, altviool en harp, geschreven op verzoek van Jacques Ibert Triovergrootglas, opdracht van Fonds voor de Scheppende Toonkunstvergrootglas, ed. Donemus Publishingvergrootglas, Amsterdam, 1997. Uitgevoerd door het Jacques Ibert Trio, Kampen, 1996.

Xander Hunfeld - partituur Chroma