handtekening Xander Hunfeld Xander Hunfeld
fotostrip van Xander Hunfeld
Als het hart van de tijd (2011)

Omschrijving Bijzonderheden
Als het hart van de tijd (2011), voor a capella gemengd koor op een gedicht van Lucebertvergrootglas, ed. Donemus Publishingvergrootglas, Amsterdam 2013.

Xander Hunfeld - partituur Als het hart van de tijd