handtekening Xander Hunfeld Xander Hunfeld
fotostrip van Xander Hunfeld
Als het hart van de tijd (2011)

Omschrijving Bijzonderheden
Als het hart van de tijd (2011), voor a capella gemengd koor op een gedicht van Lucebertvergrootglas.

Xander Hunfeld - partituur Als het hart van de tijd